استاندارد های پیچ و مهره

DIN933 پیچ و مهره ی شش گوش تمام رزوه شده کلاس ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹ با قطر های ۴ الی ۳۰ میلیمتر را شامل می شود

DIN558 پیچ و مهره ی شش گوش تمام رزوه کلاس ۸.۸ قطر ۵ الی ۳۶ با طول کم را شامل می شود

DIN931 پیچ و مهره ی شش گوش نیم رزوه کلاس ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹ برای قطر های ۴ الی ۳۰ میلیمتر در دو گرید. (پیچ ها علاوه بر استاندارد های کلی ، استاندارد های مختص خود را نیز دارند که این استاندارد در سیستم آمریکایی گرید و در سیستم متریک کلاس نامیده می شود. گرید به صورت خط و کلاس به صورت عدد بر روی گل پیچ حک می شود.)

                                    

                                 پیچ گرید ۵                                                         پیچ گرید ۸        

                                                                               

پیچ کلاس ۸.۸

DIN601 پیچ و مهره ی شش گوش نیم رزوه کلاس ۴.۸ قطر ۵ الی ۳۶ میلیمتر

DIN7990 پیچ و مهره ی کلاس ۱۰.۹ یک چهارم الی نیم رزوه برای قطر ۱۲ الی ۳۰ میلیمتر

DIN6914 پیچ و مهره ی شش گوش گل درشت کلاس ۱۰.۹ که همراه با مهره ی DIN6915 و واشر درشت DIN6916 با قطر های ۱۲ الی ۳۰ میلیمتر تولید می شوند

پیچ و مهره های رایج در بازار ایران

پیچ

DIN931 رزوه مقطعی کلاس  ۸.۸ و ۱۰.۹ قابل کاربرد در اتصالات اتکایی

DIN933 تمام رزوه در کلاس ۸.۸ و ۱۰.۹ قابل کاربرد در اتصالات اتکایی

DIN6914-HV با رزوه ی مقطعی فقط در رده ی ۱۰.۹ قابل استفاده در اتصالات اصطکاکی

مهره

DIN934 متناظر با پیچ های DIN931 و DIN933 قابل کاربرد در اتصالات اتکایی

DIN6915-HV متناظر با پیچ DIN6914-HV قابل کاربرد در اتصالات اصطکاکی

مقایسه ی ابعادی در استاندارد های مختلف

مشخصات پیچ

اندازه ی گل پیچ در استاندارد های DIN931 و DIN933 یک سایز کوچکتر از اندازه ی گل پیچ در سایر استاندارد ها می باشد. اندازه ی گل پیچ در استاندارد های DIN6914-HV مطابق استاندارد ASTM است.

اندازه ی ارتفاع گل پیچ در کلیه ی استاندارد ها یکسان است.

مشخصات مهره

اندازه ی مهره و ارتفاع مهره در استاندارد DIN934 یک سایز از مهره متناظر در سایر استاندارد ها کوچکتر است اندازه ی مهره در استاندارد های DIN6915-HV با استاندارد ASTM مطابق است اما ارتفاع مهره کوچکتر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.