آزمون فراصوتی (آلتراسونیک)

آژمون آلتراسونیک یکی از آزمونهای غیرمخرب است که با ارسال امواج فرا صوتی به داخل فلز، توانایی تشخیص نقصهای داخلی را دارد.

 

— در حال تکمیل —

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.