مهره

مهره

مهره ها مانند پیچ ها در کلاس هایی نام گذاری می شوند که برای تعیین رده ی مقاومتی آنها از یک عدد استفاده می شود مانند مهره ی کلاس ۸ و مهره ی کلاس ۱۰. معروف ترین استاندارد برای مهره هادر اتصال پیچ شش گوش DIN934 می باشد. بهتر است در اتصال های پیچ و مهره از مهره ای هم کلاس با پیچ و یا یک کلاس بالاتر از آن استفاده شود

مهره ها از داخل رزوه شده اند به همین علت قطر داخلی آنها معرف قطر اسمی آنها نمی باشد زیرا از هر طرف ۰.۶۵ میلیمتر به علت رزوه کم می شود و در مجموع ۱.۳  میلیمتر کمتر از قطر اسمی آن خواهد شد

                           

در شکل زیر تفاوت بین مهره ی خراب رزوه شده و مهره ی سالم نشان داده می شود. مهره ای که درست رزوه نشده است، رزوه های آن به درستی با رزوه های پیچ جفت نشده و مهره داخل پیچ لق می زند.

                                                      

همچنین در شکل زیر مهره خراب رزوخ شده و دارای پلیسه می باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.