پروفیل IPE

تیرآهن I و H شکل

تیرآهن از نورد گرم شمش فولادی تولید می شود و در دو مقطع I و H شکل در بازار موجود می باشد. در جدول اشتال از این مقاطع با سه نام تیرآهن باریک (INP) ، تیرآهن نیم پهن (IPE) و تیرآهن عریض (IPB) نام برده شده است. این تیرآهن ها به لحاظ شکلی شامل دو بال افقی (Flange) و یک جان به صورت عمودی (Web) می باشند . جان این مقاطع در برابر تنش برشی( مصل بار باد زلزله) و بالها در برابر ممان خمشی (مثل بارهای ثقلی) مقاوم هستند. این مقاطع بهترین حالت ممکن برای تحمل توامان برش و خمش (در دو جهت اصلی) هستند. تنها ضعف این مقاطع در مقایسه با قوطی ها ضعف در مقابل پیچش است. که با تقویت جان می توان آن را بهبود بخشید.

عمده استفاده تیر آهن در ایران و کشور های اروپایی از نوع IPE می باشد. مقاطع INP برگرفته از استاندارد های چین و روسیه می باشند . با این حال هردو مقاطع در بازار ایران موجود است.

تیرآهن IPE و INP در ارتفاع های ۸۰ الی ۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. ولی در ایران سایزهای متداول و پرکاربرد آنها، ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلی متر است.

معیار نام گذاری این مقاطع فاصله پشت تا پشت بالها می باشد.

IPE و INP

مقاطع I شکل دارای ممان اینرسی بیشتری حول محور قوی خود هستند به همین علت برای استفاده در تیر مناسب می باشند ولی در ستون ها به صورت مرکب (به علت تقویت محور ضعیف) استفاده می شوند.

این دو مقطع دارای خصوصیات یکسان هستند و تفاوت آنها در ضخامت بالشان می باشد . ضخامت بالها در تمام طول تیرآهن IPE  ثابت می باشد اما در مقاطع INP بال در ابتدا با ضخامت کم شروع شده و در انتها ضخامت آن افزایش پیدا میکند به صورتی که از نیم رخ ، بال این مقاطع دارای شیب ملایمی می باشد. وجود شیب در مقاطع INP اجرا اتصالات پیچی را دشوار میکند.

IPB

مقاطعIPB  (H شکل) عرض بال بیشتری نسبت به مقاطع I شکل دارند. به همین علت ممان اینرسی آنها حول دو محور اصلی تفاوت زیادی ندارد. از این رو میتوان این مقاطع را به صورت تکی به عنوان ستون نیز استفاده کرد. این نیمرخ ها در سه رده سبک، متوسط و سنگین تولید می شوند. علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBv نشان دهنده تیرآهن بال پهن سنگین و IPBl نشان دهنده تیرآهن بال پهن سبک می‌باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.