اجرای نبشی تودلی

معمولا طول نبشی  بین ۵۰ تا ۷۵ درصد ارتفاع جان تیر در نظر گرفته میشود تا مونتاژ همچنین اجرای بعد جوش مورد نظر امکان پذیر باشد.

اتصال نبشی به جان تیر معمولا در کارخانه و اتصال آن به بال ستون یا جان تیر اصلی در محل نصب انجام میشود. به دلیل امکان کنترل کیفیت در کارخانه ، اجرای اتصال نبشی ها به جان تیر توسط جوش ترجیح داده میشود.

در اتصال نبشی تودلی تیر به تیر بسته به نوع سقف بال تیر فرعی از بالا یا پایین بریده شده و به اصطلاح زبانه می شود تا امکان تراز شدن سطح بال های دو تیر فراهم شود.

فرآیند اجرای نبشی تودلی

برش : نبشی ها با سایز و طول مشخص شده در نقشه های کارگاهی (شاپ) در محل کارخانه توسط اره آتشی یا اره نواری بریده می شوند.(با توجه به سطح امکانات می توان نبشی ها را به صورت برش خورده از آهن فروشی تهیه کرد .)

مونتاژ : برای مونتاژ نشی تودلی روی ستون ، نبشی در تراز ارتفاعی گفته شده در نقشه های کارگاهی قرار گرفته و توسط خال های جوش های ظریف رو ستون نگه داشته می شود. در مونتاژ نبشی روی تیر اصلی پس از قرار گیری نبشی در محل مورد نظر توسط خال های ظریف روی تیر مهار می شود. تیر فرعی در این اتصال ، بسته به نوع سقف و شماره تیر فرعی ، از بال بالا ، بال پایین یا هر دو بال زبانه می شود.

  • در هنگام مونتاژ ، خال جوشها نباید به نحوی اجرا شوند که باعث خوردگی لبه ی نبشی شوند.
  • برای اجرای خال جوش می توان از رکتیفایر تک فاز یا سه فاز استفاده کرد.الکترود مصرفی E6013 می باشد.
  • قبل از مونتاژ نبشی روی تیر یا ستون ، باید نبشی سنگ زنی شود.(برای از بین بردن پلیسه های ایجاد شده بخاطر برش با اره نواری یا اره آتشی)
  • سطح قطعه کار قبل از مونتاژ باید با وایر تمیز شده باشد و عاری از زنگ زدگی باشد تا باعث کاهش کیفیت جوش نشود.

جوش : بعد از اتمام کامل عملیات مونتاژ یک قطعه ، قطعه کار در اختیار جوشکار قرار میگرد. جوشکار قطعه کار (تیر یا ستون) را در حالتی قرار میدهد که کاملا بر آن مسلط باشد. سپس بر اساس دیتیل جوش موجود در نقشه ها ، جوشکار با توجه به ضخامت قطعه، جریان ، آمپر و دور سیم را تنظیم کزده و بعد جوش لازم را اجرا میکند.

نوع جوش : نبشی تودلی یک اتصال مفصلی می باشد و نوع جوش بکار برده شده برای آن از نوع گوشه می باشد.

حالت جوشکاری : اجرای جوش روی ستون یا تیر اصلی در حالت جوش تخت اجرا شده و در محل نصب ، جوش روی تیر یا تیر فرعی از نوع جوش سربالا می باشد.

تامین جریان و ولتاژ : تامین و تنظیم جریان و ولتاژ جوش و انتخاب قطر الکترود بسته به ضخامت قطعه انتخاب میشود. این پارامتر ها تابعی از یکدیگر می باشند و در کیفیت و سرعت جوشکاری تاثیرگذار می باشند.

منبع تغذیه : برای افزایش کیفیت جوش ، در محل کارخانه از جوشکاری CO2 استفاده میشود. منبع تغذیه دستگه جوش CO2 رکتیفایر سه از می باشد. در محل نصب نیز از الکترود E6013 با منبع تغذیه سه فاز یا تک فاز استفاده می شود.

برگشت جوش این اتصال دو برابر تا چهار برابر بعد جوش می باشد که در اصطلاح کارگاهی به آن جوش تلفنی یا قلاب جوش گفته می شود.

نحوه ی اجرای جوش و حرکت دست : شیوه جوشکاری بسته به نوع مهارت و تجربه ی جوشکار و نوع مسلط شدن بر قطعه کار متفاوت می باشد. معمولا جوش نبشی تودلی از قسمت برگشت جوش به روش پیش دستی شروع شده سپس قسمت خم نبشی روی تیر یا ستون به روش عمودی جوش خورده و قلاب جوش در انتها به روش پیش دستی جوش می خورد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.