مرور رده

جوش

جوشکاری قوسی با گاز محافظ ( GMAW )

در این روش جوشکاری یک قطب جریان به قطعه ی کار وصل شده و قطب دیگر سیم جوش می باشد. سیم جوش آلیاژی نزدیک به آلیاژ فلز پایه دارد. سیم جوش فلزی توپر( solid wire ) به شکل ممتد و بدون پوشش پودری تولید می شود . این نوع سیم جوش به شکل قرقره  بسته…

انواع روشهای جوشکاری

فرآیند اتصال مواد به یکدیگر را جوش می گویند. این مواد، فلزات و یا مواد نرم و شکل پذیر (پلیمر ها) هستند. اساس کار جوشکاری دمای بالا است ، با دمای بالا قسمت ها به یکدیگر متصل شده و با سرد شدن فرآیند هم جوشی رخ می دهد.

جوشکاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ

با نام جوشکاری تیگ ( TIG ) و جوش آرگون نیز شناخته می شود. یک فرآیند جوشکاری قوسی است که قوس بین الکترود تنگستن و حوضچه جوش بوجود می آید. در این روش الکترود مصرف نمی شود بلکه نقش تامین کننده جریان و رساندن آن به منطقه ی قوس را بر عهده دارد.…

جوشکاری اکسی استیلن

این جوشکاری با عنوان جوشکاری اکسید استیلن و یا جوشکاری اکسایش شناخته میشود. در این روش از سوخت های گازی ( مانند متان ، بوتان ، هیدروژن و…) و اکسیژن ، به ترتیب برای جوشکاری و برش فلزات استفاده میشود.