مرور رده

سیستمها

خرپای فولادی

A truss is essentially a triangulated system of straight interconnected structural elements. The most common use of trusses is in buildings, where support to roofs, the floors and internal loading such as services and…

میراگر ویسکوز

میراگرهای ویسکوز مایع (FVD) تجهیزات هیدرولیکی هستند که جهت استهلاک انرژی جنبشی ناشی از ارتعاشات لرزه ای یا مقابلع با ضربات بین سازه ها، به کار می روند. این تجهیزات متنوع اند و می توانند به گونه ای طراحی شوند که بار مورد نظر (مثلاً بار زلزله…

میراگر جرمی تنظیم شونده

ساده‌ ترين شكل ميراگر جرمی تنظيم‌شونده، سيستمی شامل جرم، فنر و ميراگر ويسكوز است كه به سازه اصلی مهار می‌شود. ايده‌ی اوليه استفاده از اين نوع ميراگر در كارهای مهندسی به كارهايی كه توسط Frahm در سال ۱۹۰۹ انجام شده است،…